jmoegelgaard.dk © 2012

 

 

 

 

 

Nogle børn der har følt sig svigtet, været udsat for overgreb eller for tab, reagerer ved at lukke sig inde i sig selv.

Andre børn vil reagere ved at blive aggressive eller grænsesøgende.

 

 

 

Spædbørneterapi

 

En metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår

 

Via terapien, fortæller jeg barnet dets historie, og sætter ord på de oplevelser der har været, samt videregiver årsagerne dertil. Den terapeutiske verbalisering giver barnet mulighed for at gennemleve hændelserne og til at bearbejde sorgen. Hvis ordene ikke bliver knyttet til oplevelserne og erfaringerne, bliver barnet fastholdt i symptomerne.

 

Hvorfor arbejde med helt små børn?

 

·    Det er lettere at reparere det lille barns traume, end det er at bearbejde traumer hos større børn

 

·    Hvis det, der forhindrer en sund udvikling fjernes, kan barnets egen stærke drivkraft overtage udviklingen

 

·    Små børn reagerer hurtigt på forandringer i omgivelser

 

·    Hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for en livslang fejludvikling

 

·    Traumatiske oplevelse kan forårsage en total tilbagetrækning fra verden

 

·     Der kan udvikles kropslige symptomer

 

·     Den basale tillid til forældrene og omverden kan skades

 

Metoden er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Franciose Dolto samt hendes elev børnepsykiater og psykoanalytiker Caroline Eliacheff.

 

                               “Lad aldrig barnets smerte blive glemt”

 

                                “Alt usagt binder energi”

 

Der sættes ord på de konkrete hændelser og følelse, for at styrke barnets fundament og styrke barnets livsnerve.

Et barns livsnerve er de biologiske forældre, det er derfra, barnets indre styrke kommer.

 

Det er vigtig aldrig at gøre forældrene forkerte, men anerkende, at de har gjort deres bedste med de forudsætninger de har.

 

Kroppen husker alt, så ved at blive set og ved at få sat ord på det skete, kommer der system i kaoset og kaoset er ikke længere et lukket system, men en identificeret del af livet.

 

Terapien kan bruges både til børn og voksne.